ČP benjamínků 2022Competition program

Jízda 196 C2 žáci 200 FA se jede v čase 15:32 h.

Saturday Races: 103
1 10:00 K1 žáci mladší - 500 m Heat 1 H1
2 10:04 K1 žáci mladší - 500 m Heat 2 H2
3 10:08 K1 žáci mladší - 500 m Heat 3 H3
4 10:12 K1 žáci mladší - 500 m Heat 4 H4
5 10:16 K1 žáci mladší - 500 m Heat 5 H5 Σ
6 10:20 K2 benjamínci - A 500m Heat 1 H1
7 10:24 K2 benjamínci - A 500m Heat 2 H2
8 10:28 K2 benjamínci - A 500m Heat 3 H3
9 10:32 K2 benjamínci - A 500m Heat 4 H4 Σ
10 10:36 K1 žačky mladší - 500 m Heat 1 H1
11 10:40 K1 žačky mladší - 500 m Heat 2 H2
12 10:44 K1 žačky mladší - 500 m Heat 3 H3 Σ
13 10:48 K2 benjamínky - A 500m Heat 1 H1
14 10:52 K2 benjamínky - A 500m Heat 2 H2 Σ
15 10:56 C1 benjamínci - B 500m Final A FA
16 11:00 K2 benjamínci - D 500m Final A FA
17 11:04 K1 benjamínky - D 500m Final R1 FF1
18 11:08 K1 benjamínky - D 500m Final R2 FF2
19 11:12 K2 benjamínci - C 500m Final R1 FF1
20 11:16 K2 benjamínci - C 500m Final R2 FF2
21 11:20 K1 žáci mladší - 500 m Semifinal 1 SF1
22 11:24 K1 žáci mladší - 500 m Semifinal 2 SF2
23 11:28 K1 žáci mladší - 500 m Semifinal 3 SF3 Σ
24 11:32 K2 benjamínci - A 500m Semifinal 1 SF1
25 11:36 K2 benjamínci - A 500m Semifinal 2 SF2 Σ
26 11:40 K1 žačky mladší - 500 m Semifinal 1 SF1
27 11:44 K2 benjamínky - A 500m Semifinal 1 SF1
28 12:00 K1 benjamínky - C 500m Final R1 FF1
29 12:04 K1 benjamínky - C 500m Final R2 FF2
30 12:08 K1 benjamínky - C 500m Final R3 FF3
31 12:12 K1 benjamínky - C 500m Final R4 FF4
32 12:16 K2 benjamínky - B 500m Final R1 FF1
33 12:20 K2 benjamínky - B 500m Final R2 FF2
34 12:24 K1 benjamínci - F 500m Final A FA
35 12:28 K2 benjamínky - E 500m Final A FA
36 12:32 K1 benjamínci - E 500m Final R1 FF1
37 12:36 K1 benjamínci - E 500m Final R2 FF2
38 12:48 C1 žáci 500m Final A FA
39 12:52 K1 žáci mladší - 500 m Final C FC
40 12:56 K1 žáci mladší - 500 m Final B FB
41 13:00 K1 žáci mladší - 500 m Final A FA
42 13:04 K2 benjamínci - A 500m Final B FB
43 13:08 K2 benjamínci - A 500m Final A FA
44 13:12 K1 žačky mladší - 500 m Final B FB
45 13:16 K1 žačky mladší - 500 m Final A FA
46 13:20 K2 benjamínky - A 500m Final A FA
47 13:24 C2 benjamínci - A 500m Final A FA
48 13:28 K2 benjamínci - E 500m Final A FA
49 13:32 K1 benjamínky - E 500m Final A FA
50 13:36 K1 benjamínci - B 500m Final R1 FF1
51 13:40 K1 benjamínci - B 500m Final R2 FF2
52 13:44 K1 benjamínci - B 500m Final R3 FF3
53 13:48 K1 benjamínci - B 500m Final R4 FF4
54 13:52 K1 benjamínci - B 500m Final R5 FF5
55 14:00 K2 žáci 500m Heat 1 H1
56 14:04 K2 žáci 500m Heat 2 H2 Σ
57 14:08 K1 benjamínci - A 500m Heat 1 H1
58 14:12 K1 benjamínci - A 500m Heat 2 H2
59 14:16 K1 benjamínci - A 500m Heat 3 H3
60 14:20 K1 benjamínci - A 500m Heat 4 H4
61 14:24 K1 benjamínci - A 500m Heat 5 H5
62 14:28 K1 benjamínci - A 500m Heat 6 H6
63 14:32 K1 benjamínci - A 500m Heat 7 H7
64 14:36 K1 benjamínci - A 500m Heat 8 H8 Σ
65 14:40 K2 žačky 500m Heat 1 H1
66 14:44 K2 žačky 500m Heat 2 H2 Σ
67 14:48 K1 benjamínky - A 500m Heat 1 H1
68 14:52 K1 benjamínky - A 500m Heat 2 H2
69 14:56 K1 benjamínky - A 500m Heat 3 H3
70 15:00 K1 benjamínky - A 500m Heat 4 H4
71 15:04 K1 benjamínky - A 500m Heat 5 H5 Σ
72 15:08 K2 benjamínci - B 500m Final R1 FF1
73 15:12 K2 benjamínci - B 500m Final R2 FF2
74 15:16 K2 benjamínci - B 500m Final R3 FF3
75 15:20 K1 benjamínci - D 500m Final R1 FF1
76 15:24 K1 benjamínci - D 500m Final R2 FF2
77 15:48 K1 benjamínci - A 500m Semifinal 1 SF1
78 15:52 K1 benjamínci - A 500m Semifinal 2 SF2
79 15:56 K1 benjamínci - A 500m Semifinal 3 SF3
80 16:00 K1 benjamínci - A 500m Semifinal 4 SF4 Σ
81 16:04 K1 benjamínky - A 500m Semifinal 1 SF1
82 16:08 K1 benjamínky - A 500m Semifinal 2 SF2
83 16:12 K1 benjamínky - A 500m Semifinal 3 SF3 Σ
84 16:16 K1 benjamínky - B 500m Final R1 FF1
85 16:20 K1 benjamínky - B 500m Final R2 FF2
86 16:24 K1 benjamínky - B 500m Final R3 FF3
87 16:28 K1 benjamínky - B 500m Final R4 FF4
88 16:44 K2 benjamínky - C 500m Final R1 FF1
89 16:48 K2 benjamínky - C 500m Final R2 FF2
90 16:52 K1 benjamínci - C 500m Final R1 FF1
91 16:56 K1 benjamínci - C 500m Final R2 FF2
92 17:00 K1 benjamínci - C 500m Final R3 FF3
93 17:04 K1 benjamínci - C 500m Final R4 FF4
94 17:08 K2 benjamínky - D 500m Final A FA
95 17:12 C1 benjamínci - A 500m Final A FA
96 17:16 K2 žáci 500m Final A FA
97 17:20 K1 benjamínci - A 500m Final C FC
98 17:24 K1 benjamínci - A 500m Final B FB
99 17:28 K1 benjamínci - A 500m Final A FA
100 17:32 K2 žačky 500m Final A FA
101 17:36 K1 benjamínky - A 500m Final C FC
102 17:40 K1 benjamínky - A 500m Final B FB
103 17:44 K1 benjamínky - A 500m Final A FA
Sunday Races: 101
104 09:00 K1 žáci 200m Heat 1 H1
105 09:04 K1 žáci 200m Heat 2 H2
106 09:08 K1 žáci 200m Heat 3 H3
107 09:12 K1 žáci 200m Heat 4 H4
108 09:16 K1 žáci 200m Heat 5 H5 Σ
109 09:20 K2 benjamínci - A 200m Heat 1 H1
110 09:24 K2 benjamínci - A 200m Heat 2 H2
111 09:28 K2 benjamínci - A 200m Heat 3 H3
112 09:32 K2 benjamínci - A 200m Heat 4 H4 Σ
113 09:36 K1 žačky 200m Heat 1 H1
114 09:40 K1 žačky 200m Heat 2 H2
115 09:44 K1 žačky 200m Heat 3 H3 Σ
116 09:48 K2 benjamínky - A 200m Heat 1 H1
117 09:52 K2 benjamínky - A 200m Heat 2 H2 Σ
118 09:56 K2 benjamínci - D 200m Final A FA
119 10:00 K1 benjamínky - D 200m Final R1 FF1
120 10:04 K1 benjamínky - D 200m Final R2 FF2
121 10:08 K2 benjamínci - C 200m Final R1 FF1
122 10:12 K2 benjamínci - C 200m Final R2 FF2
123 10:16 K1 žáci 200m Semifinal 1 SF1
124 10:20 K1 žáci 200m Semifinal 2 SF2
125 10:24 K1 žáci 200m Semifinal 3 SF3 Σ
126 10:28 K2 benjamínci - A 200m Semifinal 1 SF1
127 10:32 K2 benjamínci - A 200m Semifinal 2 SF2 Σ
128 10:36 K1 žačky 200m Semifinal 1 SF1
129 10:40 K2 benjamínky - A 200m Semifinal 1 SF1
130 11:00 K1 benjamínky - C 200m Final R1 FF1
131 11:04 K1 benjamínky - C 200m Final R2 FF2
132 11:08 K1 benjamínky - C 200m Final R3 FF3
133 11:12 K1 benjamínky - C 200m Final R4 FF4
134 11:16 K2 benjamínky - B 200m Final R1 FF1
135 11:20 K2 benjamínky - B 200m Final R2 FF2
136 11:24 K1 benjamínci - F 200m Final A FA
137 11:28 K2 benjamínky - E 200m Final A FA
138 11:32 K1 benjamínci - E 200m Final R1 FF1
139 11:36 K1 benjamínci - E 200m Final R2 FF2
140 11:52 C1 žáci 200m Final A FA
141 11:56 K1 žáci 200m Final C FC
142 12:00 K1 žáci 200m Final B FB
143 12:04 K1 žáci 200m Final A FA
144 12:08 K2 benjamínci - A 200m Final B FB
145 12:12 K2 benjamínci - A 200m Final A FA
146 12:16 K1 žačky 200m Final B FB
147 12:20 K1 žačky 200m Final A FA
148 12:24 K2 benjamínky - A 200m Final A FA
149 12:28 C1 benjamínci - A 200m Final A FA
150 12:32 K2 benjamínci - E 200m Final A FA
151 12:36 K1 benjamínky - E 200m Final A FA
152 12:40 K1 benjamínci - B 200m Final R1 FF1
153 12:44 K1 benjamínci - B 200m Final R2 FF2
154 12:48 K1 benjamínci - B 200m Final R3 FF3
155 12:52 K1 benjamínci - B 200m Final R4 FF4
156 12:56 K1 benjamínci - B 200m Final R5 FF5
157 13:08 K2 žáci 200m Heat 1 H1
158 13:12 K2 žáci 200m Heat 2 H2 Σ
159 13:16 K1 benjamínci - A 200m Heat 1 H1
160 13:20 K1 benjamínci - A 200m Heat 2 H2
161 13:24 K1 benjamínci - A 200m Heat 3 H3
162 13:28 K1 benjamínci - A 200m Heat 4 H4
163 13:32 K1 benjamínci - A 200m Heat 5 H5
164 13:36 K1 benjamínci - A 200m Heat 6 H6
165 13:40 K1 benjamínci - A 200m Heat 7 H7
166 13:44 K1 benjamínci - A 200m Heat 8 H8 Σ
167 13:48 K2 žačky 200m Heat 1 H1
168 13:52 K2 žačky 200m Heat 2 H2 Σ
169 13:56 K1 benjamínky - A 200m Heat 1 H1
170 14:00 K1 benjamínky - A 200m Heat 2 H2
171 14:04 K1 benjamínky - A 200m Heat 3 H3
172 14:08 K1 benjamínky - A 200m Heat 4 H4
173 14:12 K1 benjamínky - A 200m Heat 5 H5 Σ
174 14:16 K2 benjamínci - B 200m Final R1 FF1
175 14:20 K2 benjamínci - B 200m Final R2 FF2
176 14:24 K2 benjamínci - B 200m Final R3 FF3
177 14:28 K1 benjamínci - D 200m Final R1 FF1
178 14:32 K1 benjamínci - D 200m Final R2 FF2
179 14:52 K1 benjamínci - A 200m Semifinal 1 SF1
180 14:56 K1 benjamínci - A 200m Semifinal 2 SF2
181 15:00 K1 benjamínci - A 200m Semifinal 3 SF3
182 15:04 K1 benjamínci - A 200m Semifinal 4 SF4 Σ
183 15:08 K1 benjamínky - A 200m Semifinal 1 SF1
184 15:12 K1 benjamínky - A 200m Semifinal 2 SF2
185 15:16 K1 benjamínky - A 200m Semifinal 3 SF3 Σ
186 15:20 K1 benjamínky - B 200m Final R1 FF1
187 15:24 K1 benjamínky - B 200m Final R2 FF2
188 15:28 K1 benjamínky - B 200m Final R3 FF3
189 15:44 K2 benjamínky - C 200m Final R1 FF1
190 15:48 K2 benjamínky - C 200m Final R2 FF2
191 15:52 K1 benjamínci - C 200m Final R1 FF1
192 15:56 K1 benjamínci - C 200m Final R2 FF2
193 16:00 K1 benjamínci - C 200m Final R3 FF3
194 16:04 K1 benjamínci - C 200m Final R4 FF4
195 16:08 K2 benjamínky - D 200m Final A FA
196 16:12 C2 žáci 200m Final A FA
197 16:16 K2 žáci 200m Final A FA
198 16:20 K1 benjamínci - A 200m Final C FC
199 16:24 K1 benjamínci - A 200m Final B FB
200 16:28 K1 benjamínci - A 200m Final A FA
201 16:32 K2 žačky 200m Final A FA
202 16:36 K1 benjamínky - A 200m Final C FC
203 16:40 K1 benjamínky - A 200m Final B FB
204 16:44 K1 benjamínky - A 200m Final A FA