Výdej startovních čísel pro hromadné starty

LS, 5.8.2023 07.38 Kanoe


Výdej startovních čísel bude probíhat v prostoru váhy. O začátku výdeje budete informováni rozhlasem v dostatečném předstihu.

Budou vydávána pouze čísla od 10 a nahoru. Čísla 1 - 9 použijte vlastní.