Informace k závodu

Martina Součková (ředitelka závodu), 19.10.2023 11.07 Veslo


Důležité informace k závodu od ředitelky závodu:

  1. elektronicky dohlášky/odhlášky do 18.00 h, pátek 20.10.
  2. v rámci časového harmonogramu je možné výjimečně dohlásit posádku, nesmí být ovšem narušen časový program. Budete zpětně informováni. Dohlašujte tedy co nejdříve! Zasílat můžete: souckova82@gmail.com
  3. platba startovného v hotovosti od 7:30 h v klubu Slavia, ostatní faktura.
  4. průjezd mosty upraven podle plavebního řádu, od 11:00 h začne komora pouštět lodě, průjezd nahoru je 1. a 2. pilířem, dolů pak od 3. pilíře dále.
  5. startovní čísla používáte svoje.
  6. pro zástupce oddílu je zřízena WA skupina. Zástupci do ní mohou přidat závodníka.
Více na webu ondrak&suchopar