II. NZ RDS a ČP mládeže 2022



Program závodu

Pátek Celkem jízd: 143
1 07:45 C1 kanoistky 200 m Rozjížďka A RA
2 07:49 C1 kanoistky 200 m Rozjížďka B RB Σ
3 07:52 K1 dorostenci 500 m Rozjížďka A RA
4 07:56 K1 dorostenci 500 m Rozjížďka B RB
5 08:00 K1 dorostenci 500 m Rozjížďka C RC
6 08:04 K1 dorostenci 500 m Rozjížďka D RD
7 08:08 K1 dorostenci 500 m Rozjížďka E RE
8 08:12 K1 dorostenci 500 m Rozjížďka F RF
9 08:16 K1 dorostenci 500 m Rozjížďka G RG
10 08:20 K1 dorostenci 500 m Rozjížďka H RH Σ
11 08:24 K1 junioři 500 m Rozjížďka A RA
12 08:28 K1 junioři 500 m Rozjížďka B RB
13 08:32 K1 junioři 500 m Rozjížďka C RC Σ
14 08:36 K1 muži 500 m Rozjížďka A RA
15 08:40 K1 muži 500 m Rozjížďka B RB
16 08:44 K1 muži 500 m Rozjížďka C RC Σ
17 08:48 K1 ženy 500 m Rozjížďka A RA
18 08:52 K1 ženy 500 m Rozjížďka B RB Σ
19 08:56 K1 juniorky 500 m Rozjížďka A RA
20 09:00 K1 juniorky 500 m Rozjížďka B RB
21 09:04 K1 juniorky 500 m Rozjížďka C RC Σ
22 09:08 K1 dorostenky 500 m Rozjížďka A RA
23 09:12 K1 dorostenky 500 m Rozjížďka B RB
24 09:16 K1 dorostenky 500 m Rozjížďka C RC
25 09:20 K1 dorostenky 500 m Rozjížďka D RD
26 09:24 K1 dorostenky 500 m Rozjížďka E RE Σ
27 09:28 C1 junioři 500 m Rozjížďka A RA
28 09:32 C1 junioři 500 m Rozjížďka B RB Σ
29 09:36 C1 dorostenci 500 m Rozjížďka A RA
30 09:40 C1 dorostenci 500 m Rozjížďka B RB
31 09:44 C1 dorostenci 500 m Rozjížďka C RC Σ
32 09:48 K1 žačky starší 500 m Rozjížďka A RA
33 09:52 K1 žačky starší 500 m Rozjížďka B RB
34 09:56 K1 žačky starší 500 m Rozjížďka C RC
35 10:00 K1 žačky starší 500 m Rozjížďka D RD Σ
36 10:04 K1 žačky mladší 500 m Rozjížďka A RA
37 10:08 K1 žačky mladší 500 m Rozjížďka B RB
38 10:12 K1 žačky mladší 500 m Rozjížďka C RC
39 10:16 K1 žačky mladší 500 m Rozjížďka D RD Σ
40 10:20 K1 dorostenci 500 m Semifinále A SFA
41 10:24 K1 dorostenci 500 m Semifinále B SFB
42 10:28 K1 dorostenci 500 m Semifinále C SFC
43 10:32 K1 dorostenci 500 m Semifinále D SFD Σ
44 10:36 K1 junioři 500 m Semifinále A SFA
45 10:40 K1 muži 500 m Semifinále A SFA
46 10:44 K1 ženy 500 m Semifinále A SFA
47 10:48 K1 žáci starší 500 m Rozjížďka A RA
48 10:52 K1 žáci starší 500 m Rozjížďka B RB
49 10:56 K1 žáci starší 500 m Rozjížďka C RC
50 11:00 K1 žáci starší 500 m Rozjížďka D RD
51 11:04 K1 žáci starší 500 m Rozjížďka E RE
52 11:08 K1 žáci starší 500 m Rozjížďka F RF Σ
53 11:12 K1 žáci mladší 500 m Rozjížďka A RA
54 11:16 K1 žáci mladší 500 m Rozjížďka B RB
55 11:20 K1 žáci mladší 500 m Rozjížďka C RC
56 11:24 K1 žáci mladší 500 m Rozjížďka D RD
57 11:28 K1 žáci mladší 500 m Rozjížďka E RE
58 11:32 K1 žáci mladší 500 m Rozjížďka F RF Σ
59 11:36 C1 žáci starší 500 m Rozjížďka A RA
60 11:40 C1 žáci starší 500 m Rozjížďka B RB Σ
61 11:44 K1 juniorky 500 m Semifinále A SFA
62 11:48 K1 dorostenky 500 m Semifinále A SFA
63 11:52 K1 dorostenky 500 m Semifinále B SFB
64 11:56 K1 dorostenky 500 m Semifinále C SFC Σ
65 12:00 C1 junioři 500 m Semifinále A SFA
66 12:04 C1 dorostenci 500 m Semifinále A SFA
67 12:08 K1 žačky starší 500 m Semifinále A SFA
68 12:12 K1 žačky starší 500 m Semifinále B SFB Σ
69 12:16 K1 žačky mladší 500 m Semifinále A SFA
70 12:20 K1 žačky mladší 500 m Semifinále B SFB Σ
71 12:30 MK1 benjamínky A 500 m Rozjížďka A RA
72 12:34 MK1 benjamínky A 500 m Rozjížďka B RB
73 12:38 MK1 benjamínky A 500 m Rozjížďka C RC
74 12:42 MK1 benjamínky A 500 m Rozjížďka D RD Σ
75 12:46 K2 benjamínci A 500 m Rozjížďka A RA
76 12:50 K2 benjamínci A 500 m Rozjížďka B RB
77 12:54 K2 benjamínci A 500 m Rozjížďka C RC Σ
78 13:10 K1 žáci starší 500 m Semifinále A SFA
79 13:14 K1 žáci starší 500 m Semifinále B SFB
80 13:18 K1 žáci starší 500 m Semifinále C SFC Σ
81 13:22 K1 žáci mladší 500 m Semifinále A SFA
82 13:26 K1 žáci mladší 500 m Semifinále B SFB
83 13:30 K1 žáci mladší 500 m Semifinále C SFC Σ
84 13:34 C1 žáci starší 500 m Semifinále A SFA
85 13:45 C1 kanoistky 200 m Semifinále A SFA
86 13:50 C1 ženy 200 m Finále A FA
87 13:55 C1 muži 1000 m Finále A FA
88 14:05 K1 junioři 500 m Finále B FB
89 14:10 K1 junioři 500 m Finále A FA
90 14:15 K1 muži 500 m Finále B FB
91 14:20 K1 muži 500 m Finále A FA
92 14:30 K1 ženy 500 m Finále A FA
93 14:35 K1 dorostenci 500 m Finále C FC
94 14:40 K1 dorostenci 500 m Finále B FB
95 14:45 K1 dorostenci 500 m Finále A FA
96 14:50 K1 juniorky 500 m Finále B FB
97 14:55 K1 juniorky 500 m Finále A FA
98 15:00 K1 dorostenky 500 m Finále C FC
99 15:05 K1 dorostenky 500 m Finále B FB
100 15:10 K1 dorostenky 500 m Finále A FA
101 15:15 C1 junioři 500 m Finále A FA
102 15:20 C1 dorostenci 500 m Finále B FB
103 15:25 C1 dorostenci 500 m Finále A FA
104 15:30 MK1 benjamínky A 500 m Semifinále A SFA
105 15:35 MK1 benjamínky A 500 m Semifinále B SFB Σ
106 15:40 K2 benjamínci A 500 m Semifinále A SFA
107 15:45 K1 žačky starší 500 m Finále B FB
108 15:50 K1 žačky starší 500 m Finále A FA
109 15:55 K1 žačky mladší 500 m Finále B FB
110 16:00 K1 žačky mladší 500 m Finále A FA
111 16:20 K2 benjamínci B-C 500 m Finále J1 FJ1
112 16:25 K2 benjamínci B-C 500 m Finále J2 FJ2
113 16:30 K2 benjamínci B-C 500 m Finále J3 FJ3
114 16:35 K4 dorostenci 500 m Rozjížďka A RA
115 16:40 K4 dorostenci 500 m Rozjížďka B RB Σ
116 16:45 MK1 benjamínky B 500 m Finále J1 FJ1
117 16:50 MK1 benjamínky B 500 m Finále J2 FJ2
118 16:55 MK1 benjamínky B 500 m Finále J3 FJ3
119 17:00 MK1 benjamínky C 500 m Finále J1 FJ1
120 17:05 MK1 benjamínky C 500 m Finále J2 FJ2
121 17:10 MK1 benjamínky C 500 m Finále J3 FJ3
122 17:20 K2 ženy 200 m Finále A FA
123 17:25 C1 kanoistky 200 m Finále A FA
124 17:35 C2 muži 500 m Finále A FA
125 17:42 C2 junioři 500 m Finále A FA
126 17:50 K2 muži 500 m Finále A FA
127 17:57 K2 junioři 500 m Finále A FA
128 18:05 K4 dorostenky 500 m Finále A FA
129 18:10 K1 žáci starší 500 m Finále C FC
130 18:15 K1 žáci starší 500 m Finále B FB
131 18:20 K1 žáci starší 500 m Finále A FA
132 18:25 K1 žáci mladší 500 m Finále C FC
133 18:30 K1 žáci mladší 500 m Finále B FB
134 18:35 K1 žáci mladší 500 m Finále A FA
135 18:40 C1 žáci starší 500 m Finále A FA
136 18:45 C1 žáci mladší 500 m Finále A FA
137 18:50 C4 dorostenci 500 m Finále A FA
138 18:55 K4 dorostenci 500 m Finále A FA
139 19:00 C2 benjamínci A 500 m Finále A FA
140 19:05 MK1 benjamínky A 500 m Finále B FB
141 19:10 MK1 benjamínky A 500 m Finále A FA
142 19:15 K2 benjamínci A 500 m Finále B FB
143 19:20 K2 benjamínci A 500 m Finále A FA
Sobota Celkem jízd: 135
144 07:45 K1 žáci mladší 1000 m Rozjížďka A RA
145 07:49 K1 žáci mladší 1000 m Rozjížďka B RB
146 07:53 K1 žáci mladší 1000 m Rozjížďka C RC
147 07:57 K1 žáci mladší 1000 m Rozjížďka D RD
148 08:01 K1 žáci mladší 1000 m Rozjížďka E RE
149 08:05 K1 žáci mladší 1000 m Rozjížďka F RF
150 08:09 K1 žáci starší 1000 m Rozjížďka A RA
151 08:13 K1 žáci starší 1000 m Rozjížďka B RB
152 08:17 K1 žáci starší 1000 m Rozjížďka C RC
153 08:21 K1 žáci starší 1000 m Rozjížďka D RD
154 08:25 K1 žáci starší 1000 m Rozjížďka E RE
155 08:29 K1 žáci starší 1000 m Rozjížďka F RF Σ
156 08:33 C1 žáci starší 1000 m Rozjížďka A RA
157 08:37 C1 žáci starší 1000 m Rozjížďka B RB Σ
158 08:50 K1 muži 200 m Rozjížďka A RA
159 08:54 K1 muži 200 m Rozjížďka B RB
160 08:58 K1 muži 200 m Rozjížďka C RC Σ
161 09:04 C1 kanoistky 500 m Rozjížďka A RA
162 09:08 C1 kanoistky 500 m Rozjížďka B RB Σ
163 09:12 C1 muži 500 m Rozjížďka A RA
164 09:16 C1 muži 500 m Rozjížďka B RB Σ
165 09:20 K2 žačky 500 m Rozjížďka A RA
166 09:24 K2 žačky 500 m Rozjížďka B RB
167 09:28 K2 žačky 500 m Rozjížďka C RC Σ
168 09:40 K1 junioři 1000 m Rozjížďka A RA
169 09:44 K1 junioři 1000 m Rozjížďka B RB
170 09:48 K1 junioři 1000 m Rozjížďka C RC Σ
171 09:52 C1 junioři 1000 m Rozjížďka A RA
172 09:56 C1 junioři 1000 m Rozjížďka B RB Σ
173 10:00 K1 juniorky 1000 m Rozjížďka A RA
174 10:04 K1 juniorky 1000 m Rozjížďka B RB
175 10:08 K1 juniorky 1000 m Rozjížďka C RC Σ
176 10:20 MK1 benjamínci A 500 m Rozjížďka A RA
177 10:24 MK1 benjamínci A 500 m Rozjížďka B RB
178 10:28 MK1 benjamínci A 500 m Rozjížďka C RC
179 10:32 MK1 benjamínci A 500 m Rozjížďka D RD
180 10:36 MK1 benjamínci A 500 m Rozjížďka E RE
181 10:40 MK1 benjamínci A 500 m Rozjížďka F RF Σ
182 10:44 K2 benjamínky A 500 m Rozjížďka A RA
183 10:48 K2 benjamínky A 500 m Rozjížďka B RB Σ
184 10:52 MC1 benjamínci A 500 m Rozjížďka A RA
185 10:56 MC1 benjamínci A 500 m Rozjížďka B RB Σ
186 11:10 K2 ženy 500 m Finále A FA
187 11:15 C2 ženy 500 m Finále A FA
188 11:20 C1 kanoistky 500 m Semifinále A SFA
189 11:25 C1 muži 500 m Semifinále A SFA
190 11:30 K2 žačky 500 m Semifinále A SFA
191 11:40 K1 muži 200 m Semifinále A SFA
192 11:50 K1 žáci mladší 1000 m Semifinále A SFA
193 11:54 K1 žáci mladší 1000 m Semifinále B SFB
194 11:58 K1 žáci mladší 1000 m Semifinále C SFC Σ
195 12:02 K1 žáci starší 1000 m Semifinále A SFA
196 12:06 K1 žáci starší 1000 m Semifinále B SFB
197 12:10 K1 žáci starší 1000 m Semifinále C SFC Σ
198 12:14 C1 žáci starší 1000 m Semifinále A SFA
199 12:18 K1 junioři 1000 m Semifinále A SFA
200 12:22 C1 junioři 1000 m Semifinále A SFA
201 12:26 K1 juniorky 1000 m Semifinále A SFA
202 12:30 K1 dorostenci 1000 m Rozjížďka A RA
203 12:34 K1 dorostenci 1000 m Rozjížďka B RB
204 12:38 K1 dorostenci 1000 m Rozjížďka C RC
205 12:42 K1 dorostenci 1000 m Rozjížďka D RD
206 12:46 K1 dorostenci 1000 m Rozjížďka E RE
207 12:50 K1 dorostenci 1000 m Rozjížďka F RF
208 12:54 K1 dorostenci 1000 m Rozjížďka G RG
209 12:58 K1 dorostenci 1000 m Rozjížďka H RH Σ
210 13:13 C1 dorostenci 1000 m Rozjížďka A RA
211 13:17 C1 dorostenci 1000 m Rozjížďka B RB
212 13:21 C1 dorostenci 1000 m Rozjížďka C RC Σ
213 13:30 K2 dorostenky 500 m Rozjížďka A RA
214 13:34 K2 dorostenky 500 m Rozjížďka B RB Σ
215 13:38 MK1 benjamínci A 500 m Semifinále A SFA
216 13:42 MK1 benjamínci A 500 m Semifinále B SFB
217 13:46 MK1 benjamínci A 500 m Semifinále C SFC Σ
218 13:50 K2 benjamínky A 500 m Semifinále A SFA
219 13:54 MC1 benjamínci A 500 m Semifinále A SFA
220 14:05 K1 muži 200 m Finále B FB
221 14:10 K1 muži 200 m Finále A FA
222 14:15 K1 ženy 200 m Rozjížďka A RA
223 14:19 K1 ženy 200 m Rozjížďka B RB Σ
224 14:25 C1 muži 500 m Finále A FA
225 14:30 C1 kanoistky 500 m Finále A FA
226 14:35 K2 žačky 500 m Finále B FB
227 14:40 K2 žačky 500 m Finále A FA
228 14:45 MK1 benjamínci C 500 m Finále J1 FJ1
229 14:50 MK1 benjamínci C 500 m Finále J2 FJ2
230 14:55 MK1 benjamínci C 500 m Finále J3 FJ3
231 15:00 K1 junioři 1000 m Finále B FB
232 15:05 K1 junioři 1000 m Finále A FA
233 15:10 C1 junioři 1000 m Finále A FA
234 15:15 K1 juniorky 1000 m Finále B FB
235 15:20 K1 juniorky 1000 m Finále A FA
236 15:25 K1 dorostenci 1000 m Semifinále A SFA
237 15:30 K1 dorostenci 1000 m Semifinále B SFB
238 15:35 K1 dorostenci 1000 m Semifinále C SFC
239 15:40 K1 dorostenci 1000 m Semifinále D SFD Σ
240 15:45 C1 dorostenci 1000 m Semifinále A SFA
241 15:55 MK1 benjamínci B 500 m Finále J1 FJ1
242 16:00 MK1 benjamínci B 500 m Finále J2 FJ2
243 16:05 MK1 benjamínci B 500 m Finále J3 FJ3
244 16:10 MK1 benjamínci B 500 m Finále J4 FJ4
245 16:15 K2 dorostenky 500 m Semifinále A SFA
246 16:25 K1 ženy 200 m Semifinále A SFA
247 16:40 K4 žačky 500 m Rozjížďka A RA
248 16:45 K4 žačky 500 m Rozjížďka B RB
249 16:50 MK1 benjamínci A 500 m Finále C FC
250 16:55 MK1 benjamínci A 500 m Finále B FB
251 17:00 MK1 benjamínci A 500 m Finále A FA
252 17:05 MC1 benjamínci A 500 m Finále A FA
253 17:10 MC1 benjamínci B 500 m Finále A FA
254 17:15 K2 benjamínky A 500 m Finále A FA
255 17:20 K2 juniorky 500 m Finále A FA
256 17:30 K2 junioři 1000 m Finále A FA
257 17:35 C2 muži 1000 m Finále A FA
258 17:40 C2 junioři 1000 m Finále A FA
259 17:45 K1 žáci mladší 1000 m Finále C FC
260 17:50 K1 žáci mladší 1000 m Finále B FB
261 17:55 K1 žáci mladší 1000 m Finále A FA
262 18:00 K1 žáci starší 1000 m Finále C FC
263 18:05 K1 žáci starší 1000 m Finále B FB
264 18:10 K1 žáci starší 1000 m Finále A FA
265 18:15 C1 žáci mladší 1000 m Finále A FA
266 18:20 C1 žáci starší 1000 m Finále A FA
267 18:30 K1 ženy 200 m Finále A FA
268 18:35 K2 muži 200 m Finále A FA
269 18:40 K2 dorostenky 500 m Finále A FA
270 18:45 K4 žačky 500 m Finále A FA
271 18:50 K2 benjamínky B-C 500 m Finále J1 FJ1
272 18:55 K2 benjamínky B-C 500 m Finále J2 FJ2
273 19:00 K2 benjamínky B-C 500 m Finále J3 FJ3
274 19:10 K1 dorostenci 1000 m Finále C FC
275 19:15 K1 dorostenci 1000 m Finále B FB
276 19:20 K1 dorostenci 1000 m Finále A FA
277 19:25 C1 dorostenci 1000 m Finále B FB
278 19:30 C1 dorostenci 1000 m Finále A FA
Neděle Celkem jízd: 98
279 07:45 K2 žáci 500 m Rozjížďka A RA
280 07:49 K2 žáci 500 m Rozjížďka B RB
281 07:53 K2 žáci 500 m Rozjížďka C RC
282 07:57 K2 žáci 500 m Rozjížďka D RD
283 08:01 K2 žáci 500 m Rozjížďka E RE Σ
284 08:06 K1 muži 1000 m Rozjížďka A RA
285 08:10 K1 muži 1000 m Rozjížďka B RB Σ
286 08:18 K1 ženy 1000 m Rozjížďka A RA
287 08:22 K1 ženy 1000 m Rozjížďka B RB Σ
288 08:30 K2 dorostenci 500 m Rozjížďka A RA
289 08:34 K2 dorostenci 500 m Rozjížďka B RB
290 08:38 K2 dorostenci 500 m Rozjížďka C RC
291 08:42 K2 dorostenci 500 m Rozjížďka D RD Σ
292 08:56 C1 muži 200 m Rozjížďka A RA
293 09:00 C1 muži 200 m Rozjížďka B RB Σ
294 09:04 K1 junioři 200 m Rozjížďka A RA
295 09:08 K1 junioři 200 m Rozjížďka B RB
296 09:12 K1 junioři 200 m Rozjížďka C RC
297 09:16 K1 junioři 200 m Rozjížďka D RD Σ
298 09:20 C1 junioři 200 m Rozjížďka A RA
299 09:24 C1 junioři 200 m Rozjížďka B RB Σ
300 09:28 K1 juniorky 200 m Rozjížďka A RA
301 09:32 K1 juniorky 200 m Rozjížďka B RB
302 09:36 K1 juniorky 200 m Rozjížďka C RC Σ
303 09:40 K1 žačky mladší 200 m Rozjížďka A RA
304 09:44 K1 žačky mladší 200 m Rozjížďka B RB
305 09:48 K1 žačky mladší 200 m Rozjížďka C RC
306 09:52 K1 žačky mladší 200 m Rozjížďka D RD Σ
307 09:56 K1 žačky starší 200 m Rozjížďka A RA
308 10:00 K1 žačky starší 200 m Rozjížďka B RB
309 10:04 K1 žačky starší 200 m Rozjížďka C RC
310 10:08 K1 žačky starší 200 m Rozjížďka D RD Σ
311 10:12 K1 dorostenky 200 m Rozjížďka A RA
312 10:16 K1 dorostenky 200 m Rozjížďka B RB
313 10:20 K1 dorostenky 200 m Rozjížďka C RC
314 10:24 K1 dorostenky 200 m Rozjížďka D RD
315 10:28 K1 dorostenky 200 m Rozjížďka E RE Σ
316 10:35 K1 muži 1000 m Semifinále A SFA
317 10:40 K1 ženy 1000 m Semifinále A SFA
318 10:50 C1 ženy 500 m Finále A FA
319 10:55 C2 kanoistky 500 m Finále A FA
320 11:00 C2 žáci 500 m Finále A FA
321 11:05 K2 žáci 500 m Semifinále A SFA
322 11:10 K2 žáci 500 m Semifinále B SFB
323 11:15 K2 žáci 500 m Semifinále C SFC Σ
324 11:20 MK1 benjamínci C 1000 m Finále A FA
325 11:30 MK1 benjamínky C 1000 m Finále A FA
326 11:40 C1 muži 200 m Semifinále A SFA
327 11:44 K1 junioři 200 m Semifinále A SFA
328 11:48 K1 junioři 200 m Semifinále B SFB Σ
329 11:52 C1 junioři 200 m Semifinále A SFA
330 11:56 K1 juniorky 200 m Semifinále A SFA
331 12:00 K1 žačky mladší 200 m Semifinále A SFA
332 12:04 K1 žačky mladší 200 m Semifinále B SFB Σ
333 12:08 K1 žačky starší 200 m Semifinále A SFA
334 12:12 K1 žačky starší 200 m Semifinále B SFB Σ
335 12:16 K1 dorostenky 200 m Semifinále A SFA
336 12:20 K1 dorostenky 200 m Semifinále B SFB
337 12:24 K1 dorostenky 200 m Semifinále C SFC Σ
338 12:30 K2 dorostenci 500 m Semifinále A SFA
339 12:34 K2 dorostenci 500 m Semifinále B SFB Σ
340 12:57 K1 muži 1000 m Finále A FA
341 13:05 K1 ženy 1000 m Finále A FA
342 13:10 MC1 benjamínci A 1000 m Finále A FA
343 13:10 MC1 benjamínci B 1000 m Finále A FA
344 13:25 K2 žáci 500 m Finále C FC
345 13:30 K2 žáci 500 m Finále B FB
346 13:35 K2 žáci 500 m Finále A FA
347 13:44 C1 muži 200 m Finále A FA
348 13:48 K1 junioři 200 m Finále B FB
349 13:52 K1 junioři 200 m Finále A FA
350 13:56 C1 junioři 200 m Finále A FA
351 14:00 K1 juniorky 200 m Finále B FB
352 14:04 K1 juniorky 200 m Finále A FA
353 14:12 K1 žačky mladší 200 m Finále B FB
354 14:16 K1 žačky mladší 200 m Finále A FA
355 14:20 K1 žačky starší 200 m Finále B FB
356 14:24 K1 žačky starší 200 m Finále A FA
357 14:28 K1 dorostenky 200 m Finále C FC
358 14:32 K1 dorostenky 200 m Finále B FB
359 14:36 K1 dorostenky 200 m Finále A FA
360 14:40 MK1 benjamínci B 1000 m Finále A FA
361 14:50 MK1 benjamínky B 1000 m Finále A FA
362 15:00 K4 žáci 500 m Rozjížďka A RA
363 15:05 K4 žáci 500 m Rozjížďka B RB Σ
364 15:10 K2 dorostenci 500 m Finále B FB
365 15:15 K2 dorostenci 500 m Finále A FA
366 15:20 C2 dorostenci 500 m Finále A FA
367 15:25 C4 žáci 500 m Finále A FA
368 15:35 C2 kanoistky 200 m Finále A FA
369 15:40 C2 muži 200 m Finále A FA
370 15:45 K2 ženy 1000 m Finále A FA
371 15:52 K2 muži 1000 m Finále A FA
372 16:00 C4 junioři 500 m Finále A FA
373 16:05 K4 junioři 500 m Finále A FA
374 16:15 MK1 benjamínci A 1000 m Finále A FA
375 16:25 MK1 benjamínky A 1000 m Finále A FA
376 16:35 K4 žáci 500 m Finále A FA