VC Sparty - memoriál K. Máši 2022Program závodu

Sobota Celkem jízd: 165
1 09:00 K2 žáci 200 m Rozjížďka A RA
2 09:02 K2 žáci 200 m Rozjížďka B RB
3 09:04 K2 žáci 200 m Rozjížďka C RC
4 09:06 K2 žáci 200 m Rozjížďka D RD Σ
5 09:08 K1 žačky 200 m Rozjížďka A RA
6 09:10 K1 žačky 200 m Rozjížďka B RB
7 09:12 K1 žačky 200 m Rozjížďka C RC
8 09:14 K1 žačky 200 m Rozjížďka D RD
9 09:16 K1 žačky 200 m Rozjížďka E RE
10 09:18 K1 žačky 200 m Rozjížďka F RF
11 09:20 K1 žačky 200 m Rozjížďka G RG
12 09:22 K1 žačky 200 m Rozjížďka H RH Σ
13 09:24 K2 benjamínci - B+C 200 m Finále J1 FJ1
14 09:26 K2 benjamínci - B+C 200 m Finále J2 FJ2
15 09:28 K2 benjamínci - B+C 200 m Finále J3 FJ3
16 09:30 K2 benjamínci - B+C 200 m Finále J4 FJ4
17 09:32 K2 benjamínci - B+C 200 m Finále J5 FJ5
18 09:34 K1 benjamínci - A 200 m Rozjížďka A RA
19 09:36 K1 benjamínci - A 200 m Rozjížďka B RB
20 09:38 K1 benjamínci - A 200 m Rozjížďka C RC
21 09:40 K1 benjamínci - A 200 m Rozjížďka D RD
22 09:42 K1 benjamínci - A 200 m Rozjížďka E RE
23 09:44 K1 benjamínci - A 200 m Rozjížďka F RF Σ
24 09:46 C1 žáci 200 m Rozjížďka A RA
25 09:48 C1 žáci 200 m Rozjížďka B RB Σ
26 09:50 K2 dorostenci 200 m Rozjížďka A RA
27 09:52 K2 dorostenci 200 m Rozjížďka B RB
28 09:54 K2 dorostenci 200 m Rozjížďka C RC Σ
29 09:56 K1 dorostenky 200 m Rozjížďka A RA
30 09:58 K1 dorostenky 200 m Rozjížďka B RB
31 10:00 K1 dorostenky 200 m Rozjížďka C RC Σ
32 10:02 K2 benjamínky - B+C 200 m Finále J1 FJ1
33 10:04 K2 benjamínky - B+C 200 m Finále J2 FJ2
34 10:06 K2 benjamínky - B+C 200 m Finále J3 FJ3
35 10:08 K2 benjamínky - B+C 200 m Finále J4 FJ4
36 10:10 K1 benjamínky - A 200 m Rozjížďka A RA
37 10:12 K1 benjamínky - A 200 m Rozjížďka B RB
38 10:14 K1 benjamínky - A 200 m Rozjížďka C RC
39 10:16 K1 benjamínky - A 200 m Rozjížďka D RD Σ
40 10:18 K1 junioři 200 m Rozjížďka A RA
41 10:20 K1 junioři 200 m Rozjížďka B RB Σ
42 10:22 C1 benjamínci - A 200 m Finále J1 FJ1
43 10:24 C1 benjamínci - B+C 200 m Finále J1 FJ1
44 10:26 K2 muži 200 m Rozjížďka A RA
45 10:28 K2 muži 200 m Rozjížďka B RB
46 10:30 K2 muži 200 m Rozjížďka C RC Σ
47 10:40 K1 benjamínci - B 200 m Finále J1 FJ1
48 10:42 K1 benjamínci - B 200 m Finále J2 FJ2
49 10:44 K1 benjamínci - B 200 m Finále J3 FJ3
50 10:46 K1 benjamínci - B 200 m Finále J4 FJ4
51 10:48 K1 benjamínci - C 200 m Finále J1 FJ1
52 10:50 K1 benjamínci - C 200 m Finále J2 FJ2
53 10:52 K1 benjamínci - C 200 m Finále J3 FJ3
54 10:54 K1 benjamínci - C 200 m Finále J4 FJ4
55 10:56 K1 benjamínci - D 200 m Finále J1 FJ1
56 10:58 K1 benjamínci - D 200 m Finále J2 FJ2
57 11:00 K1 benjamínci - E 200 m Finále J1 FJ1
58 11:02 K1 benjamínci - F 200 m Finále J1 FJ1
59 11:04 K1 benjamínci - F 200 m Finále J2 FJ2
60 11:06 K2 benjamínky - A 200 m Rozjížďka A RA
61 11:08 K2 benjamínky - A 200 m Rozjížďka B RB Σ
62 11:10 K1 žáci 200 m Rozjížďka A RA
63 11:12 K1 žáci 200 m Rozjížďka B RB
64 11:14 K1 žáci 200 m Rozjížďka C RC
65 11:16 K1 žáci 200 m Rozjížďka D RD
66 11:18 K1 žáci 200 m Rozjížďka E RE
67 11:20 K1 žáci 200 m Rozjížďka F RF
68 11:22 K1 žáci 200 m Rozjížďka G RG
69 11:24 K1 žáci 200 m Rozjížďka H RH
70 11:26 K1 žáci 200 m Rozjížďka I RI Σ
71 11:28 K2 žačky 200 m Rozjížďka A RA
72 11:30 K2 žačky 200 m Rozjížďka B RB
73 11:32 K2 žačky 200 m Rozjížďka C RC
74 11:34 K2 žačky 200 m Rozjížďka D RD
75 11:36 K2 žačky 200 m Rozjížďka E RE Σ
76 11:38 K1 dorostenci 200 m Rozjížďka A RA
77 11:40 K1 dorostenci 200 m Rozjížďka B RB
78 11:42 K1 dorostenci 200 m Rozjížďka C RC
79 11:44 K1 dorostenci 200 m Rozjížďka D RD
80 11:46 K1 dorostenci 200 m Rozjížďka E RE
81 11:48 K1 dorostenci 200 m Rozjížďka F RF
82 11:50 K1 dorostenci 200 m Rozjížďka G RG Σ
83 11:52 K1 benjamínky - B 200 m Finále J1 FJ1
84 11:54 K1 benjamínky - B 200 m Finále J2 FJ2
85 11:56 K1 benjamínky - B 200 m Finále J3 FJ3
86 11:58 K1 benjamínky - B 200 m Finále J4 FJ4
87 12:00 K1 benjamínky - C 200 m Finále J1 FJ1
88 12:02 K1 benjamínky - C 200 m Finále J2 FJ2
89 12:04 K1 benjamínky - C 200 m Finále J3 FJ3
90 12:06 K1 benjamínky - D 200 m Finále J1 FJ1
91 12:08 K1 benjamínky - E 200 m Finále J1 FJ1
92 12:10 K2 benjamínci - A 200 m Rozjížďka A RA
93 12:12 K2 benjamínci - A 200 m Rozjížďka B RB
94 12:14 K2 benjamínci - A 200 m Rozjížďka C RC Σ
95 12:16 K1 benjamínky - F 200 m Finále J1 FJ1
96 12:18 C2 benjamínci - B+C 200 m Finále J1 FJ1
97 12:20 K1 juniorky 200 m Rozjížďka A RA
98 12:22 K1 juniorky 200 m Rozjížďka B RB
99 12:24 K1 juniorky 200 m Rozjížďka C RC Σ
100 12:26 K1 muži 200 m Rozjížďka A RA
101 12:28 K1 muži 200 m Rozjížďka B RB
102 12:30 K1 muži 200 m Rozjížďka C RC Σ
103 12:32 K2 dorostenky 200 m Rozjížďka A RA
104 12:34 K2 dorostenky 200 m Rozjížďka B RB Σ
105 13:00 K2 žáci 200 m Semifinále A SFA
106 13:02 K2 žáci 200 m Semifinále B SFB Σ
107 13:04 K1 žačky 200 m Semifinále A SFA
108 13:06 K1 žačky 200 m Semifinále B SFB
109 13:08 K1 žačky 200 m Semifinále C SFC Σ
110 13:10 K1 benjamínci - A 200 m Semifinále A SFA
111 13:12 K1 benjamínci - A 200 m Semifinále B SFB
112 13:14 K1 benjamínci - A 200 m Semifinále C SFC Σ
113 13:16 K2 dorostenci 200 m Semifinále A SFA
114 13:18 K1 dorostenky 200 m Semifinále A SFA
115 13:20 K1 benjamínky - A 200 m Semifinále A SFA
116 13:22 K1 benjamínky - A 200 m Semifinále B SFB Σ
117 13:24 K2 muži 200 m Semifinále A SFA
118 13:26 K1 žáci 200 m Semifinále A SFA
119 13:28 K1 žáci 200 m Semifinále B SFB
120 13:30 K1 žáci 200 m Semifinále C SFC Σ
121 13:32 K2 žačky 200 m Semifinále A SFA
122 13:34 K2 žačky 200 m Semifinále B SFB
123 13:36 K2 žačky 200 m Semifinále C SFC Σ
124 13:38 K1 dorostenci 200 m Semifinále A SFA
125 13:40 K1 dorostenci 200 m Semifinále B SFB
126 13:42 K1 dorostenci 200 m Semifinále C SFC Σ
127 13:44 K2 benjamínci - A 200 m Semifinále A SFA
128 13:46 K1 juniorky 200 m Semifinále A SFA
129 13:48 K1 muži 200 m Semifinále A SFA
130 14:20 K2 žáci 200 m Finále A FA
131 14:22 K1 žačky 200 m Finále A FA
132 14:24 K1 benjamínci - A 200 m Finále A FA
133 14:26 C1 žáci 200 m Finále A FA
134 14:28 K2 dorostenci 200 m Finále A FA
135 14:30 K1 dorostenky 200 m Finále A FA
136 14:32 K1 benjamínky - A 200 m Finále A FA
137 14:34 K1 junioři 200 m Finále A FA
138 14:36 K2 muži 200 m Finále A FA
139 14:38 K2 benjamínky - A 200 m Finále A FA
140 14:40 K1 žáci 200 m Finále A FA
141 14:42 K2 žačky 200 m Finále A FA
142 14:44 K1 dorostenci 200 m Finále A FA
143 14:46 K2 benjamínci - A 200 m Finále A FA
144 14:48 K1 juniorky 200 m Finále A FA
145 14:50 K1 muži 200 m Finále A FA
146 14:52 K2 dorostenky 200 m Finále A FA
147 14:54 C2 žačky 200 m Finále A FA
148 14:56 C1 dorostenci 200 m Finále A FA
149 14:58 C2 dorostenky 200 m Finále A FA
150 15:00 K2 juniorky 200 m Finále A FA
151 15:02 K1 ženy 200 m Finále A FA
152 15:04 C1 junioři 200 m Finále A FA
153 15:06 C2 juniorky 200 m Finále A FA
154 15:08 C1 ženy 200 m Finále A FA
155 15:10 C2 muži 200 m Finále A FA
156 15:12 C2 žáci 200 m Finále A FA
157 15:14 C1 žačky 200 m Finále A FA
158 15:16 K2 junioři 200 m Finále A FA
159 15:18 C1 dorostenky 200 m Finále A FA
160 15:20 K2 ženy 200 m Finále A FA
161 15:22 K1 veteráni 200 m Finále A FA
162 15:24 C1 juniorky 200 m Finále A FA
163 15:26 C2 junioři 200 m Finále A FA
164 15:28 C1 muži 200 m Finále A FA
165 15:30 C2 ženy 200 m Finále A FA