ČP benjamínků - Přerov 2023Competition program

Saturday Races: 102
1 09:30 K1 dorostenci 200 m Heat 1 H1
2 09:33 K1 dorostenci 200 m Heat 2 H2
3 09:36 K1 dorostenci 200 m Heat 3 H3 Σ
4 09:39 C1 dorostenci 200 m Heat 1 H1
5 09:42 C1 dorostenci 200 m Heat 2 H2 Σ
6 09:45 K1 dorostenky 200 m Heat 1 H1 Σ
7 09:48 K1 dorostenky 200 m Heat 2 H2 Σ
8 09:51 C1 kanoistky 200 m Heat 1 H1
9 09:54 C1 kanoistky 200 m Heat 2 H2 Σ
10 09:57 K1 žáci starší 200 m Heat 1 H1
11 10:00 K1 žáci starší 200 m Heat 2 H2 Σ
12 10:03 K1 žáci mladší 200 m Heat 1 H1
13 10:06 K1 žáci mladší 200 m Heat 2 H2
14 10:09 K1 žáci mladší 200 m Heat 3 H3 Σ
15 10:12 MK1 benjamínci A 200 m Heat 1 H1
16 10:15 MK1 benjamínci A 200 m Heat 2 H2
17 10:18 MK1 benjamínci A 200 m Heat 3 H3
18 10:21 MK1 benjamínci A 200 m Heat 4 H4 Σ
19 10:24 MK1 benjamínky A 200 m Heat 1 H1
20 10:27 MK1 benjamínky A 200 m Heat 2 H2
21 10:30 MK1 benjamínky A 200 m Heat 3 H3 Σ
22 10:33 MK1 benjamínci B 200 m Final R1 FF1
23 10:36 MK1 benjamínci B 200 m Final R2 FF2
24 10:39 MK1 benjamínci B 200 m Final R3 FF3
25 10:42 K2 benjamínky B 200 m Final A FA
26 10:45 K2 dorostenci 200 m Heat 1 H1
27 10:48 K2 dorostenci 200 m Heat 2 H2 Σ
28 10:51 MK1 benjamínci C 200 m Final R1 FF1
29 10:54 MK1 benjamínci C 200 m Final R2 FF2
30 10:57 MK1 benjamínci C 200 m Final R3 FF3
31 11:00 K2 benjamínky C 200 m Final A FA
32 11:03 K2 žáci 200 m Heat 1 H1
33 11:06 K2 žáci 200 m Heat 2 H2 Σ
34 11:09 MK1 benjamínci D 200 m Final R1 FF1
35 11:12 MK1 benjamínci D 200 m Final R2 FF2
36 11:15 MK1 benjamínci D 200 m Final A FA
37 11:18 K2 benjamínci A 200 m Heat 1 H1
38 11:21 K2 benjamínci A 200 m Heat 2 H2 Σ
39 11:30 K1 muži 200 m Final A FA
40 11:33 K1 ženy 200 m Final A FA
41 11:36 K1 junioři 200 m Final A FA
42 11:39 C1 junioři 200 m Final A FA
43 11:42 K1 dorostenci 200 m Final A FA
44 11:45 C1 dorostenci 200 m Final A FA
45 11:48 K1 dorostenky 200 m Final A FA
46 11:51 C1 kanoistky 200 m Final A FA
47 11:54 MK1 benjamínci A 200 m Semifinal 1 SF1
48 11:57 MK1 benjamínci A 200 m Semifinal 2 SF2 Σ
49 12:00 MK1 benjamínky B 200 m Final R1 FF1
50 12:03 MK1 benjamínky B 200 m Final R2 FF2
51 12:06 K1 žáci starší 200 m Final A FA
52 12:09 K1 žáci mladší 200 m Final A FA
53 12:12 K2 žačky 200 m Final A FA
54 12:15 C1 žáci starší 200 m Final A FA
55 12:18 C1 žáci mladší 200 m Final A FA
56 12:21 K2 benjamínci B 200 m Final A FA
57 12:24 MK1 benjamínky C 200 m Final R1 FF1
58 12:27 MK1 benjamínky C 200 m Final R2 FF2
59 12:30 K2 benjamínky A 200 m Final A FA
60 12:33 MC1 benjamínci A 200 m Final A FA
61 12:36 MK1 benjamínci A 200 m Final B FB
62 12:39 MK1 benjamínci A 200 m Final A FA
63 12:42 C2 muži - junioři 200 m Final A FA
64 12:45 C2 kanoistky 200 m Final A FA
65 12:48 K2 dorostenky - ženy 200 m Final A FA
66 12:51 K2 dorostenci 200 m Final A FA
67 12:54 C2 dorostenci 200 m Final A FA
68 12:57 K1 žačky starší 200 m Final A FA
69 13:00 K1 žačky mladší 200 m Final A FA
70 13:03 C2 žáci 200 m Final A FA
71 13:06 MK1 benjamínky D 200 m Final R1 FF1
72 13:09 MK1 benjamínky D 200 m Final R2 FF2
73 13:12 K2 benjamínci C 200 m Final R1 FF1
74 13:15 K2 benjamínci C 200 m Final R2 FF2
75 13:18 K2 benjamínci D 200 m Final A FA
76 13:21 MK1 benjamínky A 200 m Final A FA
77 13:24 K2 benjamínci A 200 m Final A FA
78 13:27 K2 žáci 200 m Final A FA
79 14:30 K1 muži 2000 m Final A FA
80 14:30 K1 junioři 2000 m Final A FA
81 14:30 K1 dorostenci 2000 m Final A FA
82 14:30 K1 žáci starší 2000 m Final A FA
83 14:30 K1 žáci mladší 2000 m Final A FA
84 14:50 C1 kanoistky 2000 m Final A FA
85 14:50 C1 junioři 2000 m Final A FA
86 14:50 C1 dorostenci 2000 m Final A FA
87 14:50 C1 žáci starší 2000 m Final A FA
88 14:50 C1 žáci mladší 2000 m Final A FA
89 14:50 MC1 benjamínci A 2000 m Final A FA
90 15:10 K1 ženy 2000 m Final A FA
91 15:10 K1 dorostenky 2000 m Final A FA
92 15:10 K1 žačky starší 2000 m Final A FA
93 15:10 K1 žačky mladší 2000 m Final A FA
94 15:30 MK1 benjamínci A 2000 m Final A FA
95 15:30 MK1 benjamínci B 2000 m Final A FA
96 15:50 MK1 benjamínci C 2000 m Final A FA
97 15:50 MK1 benjamínci D 2000 m Final A FA
98 15:50 MK1 benjamínci E + F 2000 m Final A FA
99 16:10 MK1 benjamínky A 2000 m Final A FA
100 16:10 MK1 benjamínky B 2000 m Final A FA
101 16:10 MK1 benjamínky C 2000 m Final A FA
102 16:10 MK1 benjamínky D 2000 m Final A FA