ČP benjamínků - Kadaň 2023Competition program

Saturday Races: 106
1 09:00 K1 žáci starší 1000 m Final A FA
2 09:06 K1 žáci mladší 1000 m Final A FA
3 09:12 K1 dorostenci 1000 m Final A FA
4 09:18 K1 žačky starší 1000 m Final A FA
5 09:24 K1 žačky mladší 1000 m Final A FA
6 09:30 MK1 benjamínci A 1000 m Final A FA
7 09:36 MK1 benjamínky A 1000 m Final A FA
8 09:42 K1 dorostenky 1000 m Final A FA
9 09:48 C1 žáci + dorostenci 1000 m Final A FA
10 09:48 C1 muži 1000 m Final A FA
11 09:54 K1 junioři 1000 m Final A FA
12 09:54 K1 muži 1000 m Final A FA
13 10:00 MC1 benjamínci A 1000 m Final A FA
14 10:00 C1 žačky 1000 m Final A FA
15 10:06 K1 juniorky 1000 m Final A FA
16 10:06 K1 ženy 1000 m Final A FA
17 10:12 MK1 benjamínci B 1000 m Final A FA
18 10:18 MK1 benjamínci C 1000 m Final A FA
19 10:24 MK1 benjamínky B 1000 m Final A FA
20 10:30 MK1 benjamínky C 1000 m Final A FA
21 10:30 MK1 benjamínky D 1000 m Final A FA
22 10:36 MK1 benjamínci D 1000 m Final A FA
23 10:36 MK1 benjamínci E 1000 m Final A FA
24 11:00 K1 žáci starší 500 m Heat 1 H1
25 11:04 K1 žáci starší 500 m Heat 2 H2 Σ
26 11:08 K1 žáci mladší 500 m Heat 1 H1
27 11:12 K1 žáci mladší 500 m Heat 2 H2
28 11:16 K1 žáci mladší 500 m Heat 3 H3 Σ
29 11:20 K1 dorostenci 500 m Heat 1 H1
30 11:24 K1 dorostenci 500 m Heat 2 H2
31 11:28 K1 dorostenci 500 m Heat 3 H3 Σ
32 11:32 K1 žačky starší 500 m Heat 1 H1
33 11:36 K1 žačky starší 500 m Heat 2 H2
34 11:40 K1 žačky starší 500 m Heat 3 H3 Σ
35 11:44 K1 žačky mladší 500 m Heat 1 H1
36 11:48 K1 žačky mladší 500 m Heat 2 H2 Σ
37 11:52 MK1 benjamínci A 500 m Heat 1 H1
38 11:56 MK1 benjamínci A 500 m Heat 2 H2
39 12:00 MK1 benjamínci A 500 m Heat 3 H3 Σ
40 12:04 MK1 benjamínky A 500 m Heat 1 H1
41 12:08 MK1 benjamínky A 500 m Heat 2 H2
42 12:12 MK1 benjamínky A 500 m Heat 3 H3 Σ
43 12:16 K2 žáci 500 m Heat 1 H1
44 12:20 K2 žáci 500 m Heat 2 H2 Σ
45 12:24 K1 dorostenky 500 m Heat 1 H1
46 12:28 K1 dorostenky 500 m Heat 2 H2 Σ
47 12:32 MK1 benjamínci B 500 m Final R1 FF1
48 12:36 MK1 benjamínci B 500 m Final R2 FF2
49 12:40 MK1 benjamínci B 500 m Final R3 FF3
50 12:44 MK1 benjamínci B 500 m Final R4 FF4
51 12:48 K2 benjamínci C 500 m Final A FA
52 12:52 K2 dorostenci 500 m Heat 1 H1
53 12:56 K2 dorostenci 500 m Heat 2 H2 Σ
54 13:00 MK1 benjamínky B 500 m Final R1 FF1
55 13:04 MK1 benjamínky B 500 m Final R2 FF2
56 13:08 MK1 benjamínky B 500 m Final R3 FF3
57 13:12 K2 benjamínky C 500 m Final A FA
58 13:16 MK1 benjamínci D 500 m Final R1 FF1
59 13:20 MK1 benjamínci D 500 m Final R2 FF2
60 13:24 K2 žačky 500 m Heat 1 H1
61 13:28 K2 žačky 500 m Heat 2 H2 Σ
62 13:32 MC1 benjamínci A 500 m Final A FA
63 13:36 K1 juniorky 500 m Final A FA
64 13:40 K2 muži + junioři 500 m Final A FA
65 13:44 K1 žáci starší 500 m Final A FA
66 13:48 K1 žáci mladší 500 m Final B FB
67 13:52 K1 žáci mladší 500 m Final A FA
68 13:56 MK1 benjamínci E 500 m Final R1 FF1
69 14:00 MK1 benjamínci E 500 m Final R2 FF2
70 14:04 K1 dorostenky 500 m Final A FA
71 14:08 MK1 benjamínci A 500 m Final B FB
72 14:12 MK1 benjamínci A 500 m Final A FA
73 14:16 MK1 benjamínky A 500 m Final B FB
74 14:20 MK1 benjamínky A 500 m Final A FA
75 14:24 K2 benjamínky D 500 m Final A FA
76 14:28 K1 ženy 500 m Final A FA
77 14:32 C1 muži + junioři 500 m Final A FA
78 14:36 K1 dorostenci 500 m Final B FB
79 14:40 K1 dorostenci 500 m Final A FA
80 14:44 K1 žačky starší 500 m Final B FB
81 14:48 K1 žačky starší 500 m Final A FA
82 14:52 K1 žačky mladší 500 m Final A FA
83 14:56 K2 benjamínci B 500 m Final R1 FF1
84 15:00 K2 benjamínci B 500 m Final R2 FF2
85 15:04 C1 dorostenci + žáci 500 m Final A FA
86 15:08 K2 žáci 500 m Final A FA
87 15:12 MK1 benjamínky D 500 m Final R1 FF1
88 15:16 MK1 benjamínky D 500 m Final R2 FF2
89 15:20 C1 žačky 500 m Final A FA
90 15:24 K2 benjamínci D 500 m Final A FA
91 15:28 K2 benjamínci D 500 m Final A FA
92 15:32 K2 ženy + juniorky 500 m Final A FA
93 15:36 MK1 benjamínci C 500 m Final R1 FF1
94 15:40 MK1 benjamínci C 500 m Final R2 FF2
95 15:44 MK1 benjamínci C 500 m Final R3 FF3
96 15:48 K2 dorostenci 500 m Final A FA
97 15:52 K2 benjamínky B 500 m Final A FA
98 15:56 K1 junioři 500 m Final A FA
99 16:00 K2 žačky 500 m Final A FA
100 16:04 K2 benjamínci A 500 m Final A FA
101 16:08 MK1 benjamínky C 500 m Final R1 FF1
102 16:12 MK1 benjamínky C 500 m Final R2 FF2
103 16:16 MK1 benjamínky C 500 m Final R3 FF3
104 16:20 K2 dorostenky 500 m Final A FA
105 16:24 K1 muži 500 m Final A FA
106 16:28 K2 benjamínky A 500 m Final A FA